• Du har valt: Kronoberg

Referenser - Faktorer hos barnet som påverkar samspel

  1. Ages & stages questionnaires (ASQ), Copyright Brookes P.H (2009)
  2. Broberg A. Klinisk barnpsykologi – utveckling på avvägar. Natur & Kultur; 2003.
  3. Broberg, M., Hagström, B. & Broberg, A.. Anknytning i förskolan. Vikten av trygghet för lek och lärande. Stockholm: Natur & Kultur; 2012.
  4. Cocccotti, S.. Babypsykologi: 100 vetenskapliga rön som hjälper oss att förstå spädbarn.. Karnevals förlag; 2009.
  5. Dixon S, Stadtler A, Age-specific observations of the parent–child interaction. In Jellinek M, Patel B P, Froehle M C, eds, Bright Futures in Practice: Mental Health—Volume II. Tool Kit. Arlington, VA: National Center for Education in Maternal and Child Health, Bright Futures
  6. Schore J, Schore A N. Modern Attachment Theory: The Central Role of Affect Regulation in Development and Treament. The Child Health Promotion Programme – Pregnancy and the first five years of life. DH Department of health; 2007.
  7. Lannér Swensson, A. Samspelet i spädbarnsfamiljen - Att främja en trygg anknytning. Gothia fortbildning; 2013.
Till toppen av sidan