• Du har valt: Kronoberg

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Tillväxt & utveckling

Tillväxt - översikt

Innehåll om hur man mäter och väger barn på bvc, tillväxtkurvor, definitioner av och åtgärder för under- och övervikt.

Innehåll

Visa innehåll som:

Mer på Rikshandboken

Metoder för utvecklingsuppföljning

Metodik och material för uppföljning av barnets psykomotoriska utveckling i olika åldrar.

Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser

Begrepp och definition av funktionsavvikelser, att upptäcka avvikelser, att möta och främja barns och föräldrars delaktighet, vårdprocess och samordning av insatser.

Amning och nutrition

Översikt för allt innehåll inom amning och nutrition.

Allergier och intolerans - översikt

Symtom, behandling, råd till föräldrar och uppföljning.

Till toppen av sidan