• Du har valt: Kronoberg

Referenser - Vaccinatörens ansvar i samband med vaccination

  Källhänvisning

  • Svenska barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi. Vaccination.
  • Nilsson L, Brockow K, Alm J, Cardona V, Caubet J-C, Gomes E, et al. Vaccination and allergy: EAACI position paper, practical aspects. Pediatr Allergy Immunol. 2017;28(7):628-40.    
  • Aronsson B, Alm J. Allergiska reaktioner i samband med vaccinationer. Barnläkaren 2021; 2:24-25
  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner. Grundförfattning (SOSFS 1999:26). Ändringsförfattning (SOSFS 2009:16).  
  Till toppen av sidan