• Du har valt: Örebro län

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten

Metoder & riktlinjer

Nationella metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. Föräldraskapsstöd i grupp och individuellt föräldraskapsstöd. Bemötande av olika slags familjer, brevmallar att använda i utskick till föräldrar. Filmer och föreläsningar för kompetensutveckling. Arbetsbeskrivningar, kvalitetssäkring och samverkan inom barnhälsovården och relaterade verksamheter.

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:

Mer på Rikshandboken

Metoder för utvecklingsuppföljning

Metodik och material för uppföljning av barnets psykomotoriska utveckling i olika åldrar.

Metoder för mätning och vägning

Instruktioner för mätning och vägning samt tillväxtkurvor och tillväxtreferenser.

Undersöka motorisk förmåga hos barn

Rekommendationer för undersökning av barns motoriska förmåga. Förslag på testmaterial och förutsättningar som gynnar undersökningen.

Identifiera skydds- och riskfaktorer

Om livsvillkor som är gynnsamma för barns utveckling och om faktorer som kan innebära risker för barns hälsa och utveckling.

Somatiska undersökningar - översikt

Somatiska undesökningar som ingår i barnhälsovårdsprogrammet.

Levnadsvanor - översikt

Innehåll om hälsosamtal och främjande av goda levnadsvanor.

Barn som riskerar att fara illa

Om barnhälsovårdens ansvar för barn som riskerar att fara illa.

Till toppen av sidan