• Du har valt: Sörmland

Stöd vid amning

AMNINGSVÄGLEDNING

All personal ska ha en öppen, hälsofrämjande och lyhörd attityd så att föräldrar får optimalt stöd för en säker och ändamålsenlig uppfödning av sitt barn.

Blivande och nyblivna föräldrar har rätt till korrekt och objektiv information om spädbarnsuppfödning både om amning och uppfödning med ersättning, så att de kan göra informerade val SOSFS 2008:33. Mammors/föräldrars val ska självklart respekteras så att mamman/föräldrarna får det stöd och den information som krävs oavsett val. All personal ska ha en öppen, hälsofrämjande och lyhörd attityd inför de kvinnor som av olika anledningar inte ammar så att de får optimalt stöd för en säker och ändamålsenlig uppfödning av sitt barn (1)

Olika typer av stöd

När den nyblivna mamman ska amma kan hon vara i behov av både professionellt och socialt stöd som partner, familj och närstående samt från frivilligorganisationer (1).

Det finns olika typer av stöd i samband med amning, ett känslomässigt och bekräftande stöd - att ge praktiskt eller fysiskt stöd, eller att lämna information. Emotionellt och bekräftande stöd kan innebära att mamman/partnern känner att någon aktivt har lyssnat på och intresserat sig för barnet.

Nyblivna föräldrar har behov av amningsinformation och den nyblivna mamman kan också behöva praktisk hjälp. Exempelvis hur barnet tar tag om bröstet och att hon själv får stöd till en bekväm amningsställning (1,2).

Vårdpersonalens attityder påverkade kvinnors amning. Vårdpersonal som hade goda kunskaper om amning kan bättre stödja mammorna i sin amning och i samspelet med deras barn (3).

Kvinnor skattar det sociala stödet vid amning högt, framförallt från sin partner och även från sina vänner. I en studie från Australien underströk mammorna hur viktigt det var med pappans emotionella, fysiska och praktiska stöd. Att dela upplevelsen av förlossningen och ett ömsesidigt stöttande i barnets uppfödning sågs som den optimala föräldern. Att pappan trodde på mammans förmåga att amma, att bröstmjölken var det bästa för barnet och att han stöttade henne när någon i släkten föreslog att hon skulle börja med flaskmatning. I en annan studie framkom att kvinnor som kände att de fick stöd från sin egen mamma påverkade amningen positivt och att de kvinnor som kände till sin egen mammas amningshistoria ammade längre än de kvinnor som inte gjorde det (1).

Referenser

Referenser - Stöd vid amning

Till toppen av sidan