• Du har valt: Sörmland

Bröstets förändring under graviditet

BRÖSTMJÖLK

Den stora förändringen av brösten sker under graviditeten. Amningen påverkar däremot ytterst lite hur brösten kommer att se ut i framtiden.

Redan tidigt under graviditeten sker betydande förändringar av bröstet. Tillväxten av bindväv och körtelvävnad ökar betydligt. Mjölkgångarna växer till och antalet alveoler ökar betydligt. I det icke ammande bröstet är relationen mellan körtelvävnad och fettvävnad 1:1 och i det ammande bröstet 2:1. Blodflödet ökar till nästan det dubbla och blodkärl framträder tydligt under huden på bröstet. Även vårtgården och bröstvårtan förändras och ökar i storlek och blir brunpigmenterade. Efter någon månad in i graviditeten brukar flertalet kvinnor känna att brösten blivit både större och tyngre. Den stora förändringen av brösten sker under graviditeten medan amningen påverkar ytterst lite hur brösten kommer att se ut i framtiden.

Under 150 år har bilderna i fysiologi- och anatomi böckerna sett likadana ut när det gäller det mjölkproducerande bröstet. Ultraljudstekniken har förbättrats under de senaste decennierna vilket gjort det möjligt att studera det mjölkproducerande bröstets anatomi mer ingående. 

Man har bland annat visat att (2):

  • Mjölkgångarna förgrenar sig närmare bröstvårtan.
  • Antalet mjölkgångar som mynnar ut i bröstvårtan varierar mellan 4 till 18 stycken.
  • Mjölkgångssystemet inte alltid har ett symmetriskt radiellt mönster.
  • De tidigare beskrivna mjölksjöarna inte existerar.
  • Körtelvävnaden finns närmare bröstvårtan.
  • 65% av körtelvävnaden finns inom en radie på 30 mm från bröstvårtans bas.
  • Det finns minimalt med underhudsfett vid bröstvårtans bas.

 

Bröstets olika delar, en anatomisk beskrivning. Illustration.

Brösten består av körtelvävnad, fettvävnad, bindväv, lymfkärl, blodkärl och nerver. Under puberteten stimuleras bröstutvecklingen av könshormoner som bland annat innebär att mjölkgångarna förlängs och förgrenar sig och att små hålrum, alveoler, bildas. Könshormonerna stimulerar också tillväxten av bindväv och fett och bidrar till utvecklingen av det mogna bröstet (1,2).

Till toppen av sidan