• Du har valt: Sörmland
Bröstmjölksersättning

Ge mat med flaska

Barnet kan flaskmatas med utpumpad bröstmjölk eller bröstmjölksersättning. Här ges tips och råd vid matning med nappflaska.

En stund för avkoppling och närhet

Matningen är en stund för avkoppling, en unik möjlighet för närhet, hud-, och ögonkontakt, kärlek och samspel mellan föräldrar och barn och som är viktig för barnets känslomässiga utveckling. Detta gäller oavsett om barnet ammas eller inte.

Idag när det är många mammor som delammar eller inte ammar alls (1), är det mycket viktigt att BHV–personalen har kunskap om flaskmatning och dess innehåll för att kunna erbjuda stöd till de kvinnor som inte ammar (2, 3, 4). Många studier visar att mammor som flaskmatar sina barn känner sig otillräckliga, kränkta och förbisedda av hälso- och sjukvårdspersonal (5, 6, 7, 8, 9).

En målsättning på BVC är att stötta föräldrar och förmedla, att det viktigaste är att ha en bra samvaro tillsammans med sitt barn (10). Studier har visat att om barnet får ligga nära (hud-mot-hud) så att barnet får känna doften av den som matar, höra hjärtljud samt ger möjlighet till ögonkontakt gör barnet lugnt, ger ett stabilare blodsocker och gör det lättare för barnet att hålla sig lagom varmt (11).

Information på BVC

Alla råd fungerar inte för alla, utan kan behöva anpassas efter familjens situation (4). Försöka att etablera en god kontakt med föräldrarna redan vid hembesöket.

 • Informera om BVC:s erfarenhet och kompetens i pediatrisk nutrition.
 • Ta reda på föräldrarnas tidigare erfarenheter och deras kunskap om den tidiga uppfödningen och dess betydelse.
 • Gå gärna igenom överföringsrapporten från MVC/KHV och BB med föräldrarna.
 • Fråga om barnet har blivit tillmatat på BB, och gärna varför. Är det på mammans begäran eller utifrån barnets behov.
 • Följ upp föräldrarnas behov av stöd.
 • Bekräfta föräldrarnas egen kompetens.
 • Viktigt med återkoppling.

Läs mer Stödja och informera om bröstmjölksersättning

Mata med nappflaskan

Barnet kan flaskmatas med utpumpad bröstmjölk eller modersmjölkersättning.

 • Vid flaskmatning är det en fördel att hålla barnet halvsittande i sin famn och att stödja barnets huvud och nacke med sin arm. Informera gärna om behovet av att byta sida, precis som man gör vid amning.
 • Hålla barnet nära, hud mot hud, höra förälderns hjärtljud. Viktigt att förmedla barnets behov av en famn att vila i.
 • Det är viktigt att anpassa matningen till barnets hunger, att tolka barnets signaler.
 • Låt måltiden ta tid, det är viktigt att låta barnet bestämma takten. 30 minuter per måltid är en vägledning.
 • Hålla flaskan stilla och truga inte barnet om barnet vill ta en paus. Vissa barn behöver rapa flera gånger under matningstillfället medan andra inte behöver det.
 • Flaskan ska vara vinklad så att det alltid finns mjölk i nappen.
 • Se till att nappen till flaskan har ett lagom stort hål.
 • Låt barnet själv gapa efter nappen och följ inte med flaskan om barnet vänder på huvudet.
 • Spädbarnet ska inte flaskmata sig själv, uppallad med kuddar och dylikt, det finns en risk att barnet kan sätta i halsen.
 • Efter matningen kan barnet behöva en extra stund av närhet i famnen.
 • Överbliven modersmjölkersättning eller bröstmjölk ska inte sparas.

Det är inte ovanligt att barn kräks i samband med att de äter. Det kan bero på att den övre magmunnen, mellan matstrupen och magsäcken, inte är helt färdigutvecklad och inte sluter tätt när barnets föds (12).

Typ av nappflaska

Vilken modell eller flaska handlar mer om tycke och smak Det finns idag inga vetenskapliga studier som visar på att den ena är bättre än den andra (13). Det är dock viktigt med rätt storlek på hålet, att hålet är lagom stort, att matningen går i lagom takt (14).

Något som bör förmedlas till föräldrarna är att försöka fasa ut nappflaskan efter 12 månaders ålder. Efter 12 månaders ålder finns inget giltigt, fysiologiskt skäl att ha kvar flaskan, och vid 18 månader ska barnet kunna vara utan nappflaska framför allt med tanke på kariesutvecklingen (15) och risk för utveckling av övervikt och fetma (16).

För de barn som inte vill dricka ur flaskan kan föräldrarna försöka stimulera barnets sökreflex genom att röra vid barnets kind med flaskans napp. Föräldrarna ska inte tvinga barnet att ta flaskan, utan vänta med att föra in flaskan till dess att barnet öppnar munnen.

Nappflaskan och Bisfenol A

Sedan 2011 är Bisfenol A förbjudet i hela Europa. Bisfenol A är ett hormonstörande ämne som ofta påträffas i urin och blodprover från människor. Många av oss kommer i kontakt med detta ämne och får då i oss låga doser av ämnet. Detta sker genom mat och dryck som har varit i kontakt med polykarbonatplast eller epoxi eftersom rester av bisfenol A kan läcka från material och då även nappflaskor (17).

Rengöring av nappflaskor

Viktigt att förmedla till föräldrar att hygienen med flaskorna är extremt viktig eftersom slarv med detta kan medföra sjukdom hos barnet (18,19). Informera om att:

 • Tvätta alltid händerna innan tillredningen.
 • Diska flaskor och nappar noggrant med diskmedel.

Mata med kopp eller snipa

Om föräldrarna endast tillfälligt kommer att ge barnet modersmjölksersättning kan dom försöka att ge ersättning i kopp, skedflaska eller i snipa vilket är en slags drickskål. 

Till toppen av sidan