• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Nytt i barnhälsovården

Kampanj från svenska OMEP för blöjavvänjning

Tidigare blöjavvänjning än för närvarande skulle kunna förebygga hälsoproblem hos barnen och medföra stora vinster för familjerna, förskolan, sjukvården, ekonomin och miljön.

"Blöjfria barn tidigare" är kampanj riktad till föräldrar, barnhälsovård och förskola från svenska OMEP. 

Tidig blöjavvänjning medför stora vinster för barnen, familjerna, förskolan, sjukvården, ekonomin och miljön, enligt Svenska OMEP som därför drar slutsatsen att barn behöver bli blöjfria tidigare än för närvarande.

" Det behövs satsningar på information till vårdnadshavare och förskolepersonal om rutiner och metoder för blöjavvänjning",  säger barnläkaren Margareta Blennow som är en av initiativtagarna till kampanjen.

Allt material finns på Blöjfria barn tidigare - OMEP

Till toppen av sidan