• Du har valt: Sörmland

Referenser - För tidigt födda barn

 1. Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister. SNQ. 2018.
 2. WHO. Born Too Soon, The Global Action Report on Preterm Birth. 2012.
 3. Behrman RE, Stith Butler A. Editors Committee on Understanding Premature Birth and Assuring Healthy Outcomes. Preterm Birth: Causes, Consequences, and Prevention. 2007.
 4. Saigal S & Doyle LW. An overview of mortality and sequelae of preterm birth from infancy to adulthood. Lancet. 2008;371:261-69.
 5. Serenius F, Källén K, Blennow M, Ewald U, Fellman V, Holmström G, Lindberg E, Lundqvist P, Maršál K, Norman M, Olhager E, Stigson L, Stjernqvist K, Vollmer B, Strömberg B; EXPRESS Group. Neurodevelopmental outcome in extremely preterm infants at 2.5 years after active perinatal care in Sweden. JAMA. 2013;1;309(17):1810-20.
 6. Jonsson B, Sandberg K & Björklund L Red Lagercrantz H, Hellström Westas L & Norman M.. Lungsjukdomar. I Neonatologi.. Studentlitteratur; 2015.
 7. Norman M & Ley D.. Cirkulationsproblem. s217-226. I Neonatologi. Red Lagercrantz H, Hellström Westas L & Norman M.. Studentlitteratur; 2015.
 8. Malviya MN, Ohlsson A & Shah SS. (2013) Surgical versus medical treatment with cyclooxygenase inhibitors for symptomatic patent ductus arteriosus in preterm infants
 9. Norman M, Foyn Bruun C, Karlsson H, Sarman I, Engberg S & Ewald U på uppdrag av Svenska Barnläkarföreningens Neonatalsektion. Vårdprogram Neonatal Hyperbilirubinemi. Version 1 081017. 2008.
 10. Holmström G. Retinopathy of prematurity. State of the art dokument. Ögonkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala; 2012.
 11. Omvårdnad av det nyfödda barnet. Red Lundqvist P.. Blomqvist YT, Nyqvist KH. Vård enligt kängurumetoden. s91-126.. Studentlitteratur; 2013.
 12. Kleberg A.. Familjecentrerad utvecklingsstödjande vård enligt NIDCAP. s41-90.Omvårdnad av det nyfödda barnet. Studentlitteratur;
 13. Socialstyrelsen. Perinatalt omhändertagande vid extrem underburenhet. 2004.
 14. Hatters Friedman S, Thomson-Salo F & Ballard R.. Support for the Family. In Fanaroff & Martin´s Neonatal-Perinatal Medicine. 11ed, vol.1.. 2019;
 15. Jönsson L.. Neonatal hemsjukvård. s 295-300. I Omvårdnad av det nyfödda barnet. Red Lundqvist P.. Studentlitteratur; 2013.
 16. Svenska Neonatalföreningen. Nationella riktlinjer för uppföljning av neonatala riskbarn. 2015.
 17. Stjernqvist K & Hellström-Westas. Uppföljning efter neonatalvård s.45-515 I Neonatologi. Red Lagercrantz H, Hellström Westas L & Norman M.. Studentlitteratur; 2015.
 18. (SBU), Alert. Allmän hörselscreening av nyfödda.. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering; 2004.
 19. Svenska Neonatalföreningen. Att skydda sitt barn från smitta, Föräldrainformation. 2016.
 20. Folkhälsomyndigheten. Vaccination av för tidigt födda barn. 2019.
 21. Hemmi MH, Wolke D & Schneider S. Associations between problems with crying, sleeping and/or feeding in infancy and long-term behavioural outcomes in childhood: a meta-analysis.. Arch Dis Child,96(7):622-9.. 2011;
 22. Arvedson JC & Brodsky L.. Pediatric swallowing and feeding: assessment and management. 2nd ed. Albany: Singular Publishing Group, Division of Thomson Learning. 2002.
 23. Walther FJ.. Fewer feeding problems indicate improving neurobehavioral outcome in ex-preemies. Acta Paediatr, 105(10):1123-4.. 2016;
Till toppen av sidan