• Du har valt: Sörmland

Referenser - För tidigt födda barn

 1. Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister. 2021.
 2. WHO. Born too soon: decade of action on preterm birth. 2023
 3. Behrman RE, Stith Butler A. Editors Committee on Understanding Premature Birth and Assuring Healthy Outcomes. Preterm Birth: Causes, Consequences, and Prevention. 2007.
 4. Saigal S & Doyle LW. An overview of mortality and sequelae of preterm birth from infancy to adulthood. Lancet. 2008;371:261-69.
 5. Serenius F, Källén K, Blennow M, Ewald U, Fellman V, Holmström G, Lindberg E, Lundqvist P, Maršál K, Norman M, Olhager E, Stigson L, Stjernqvist K, Vollmer B, Strömberg B; EXPRESS Group. Neurodevelopmental outcome in extremely preterm infants at 2.5 years after active perinatal care in Sweden. JAMA. 2013;1;309(17):1810-20.
 6. Jonsson B, Sandberg K & Björklund L Red Lagercrantz H, Hellström Westas L & Norman M.. Lungsjukdomar. I Neonatologi.. Studentlitteratur; 2015.
 7. Norman M & Ley D.. Cirkulationsproblem. s217-226. I Neonatologi. Red Lagercrantz H, Hellström Westas L & Norman M.. Studentlitteratur; 2015.
 8. Malviya MN, Ohlsson A & Shah SS. (2013) Surgical versus medical treatment with cyclooxygenase inhibitors for symptomatic patent ductus arteriosus in preterm infants
 9. Svenska Neonatalföreningen. Hematologi (inkl. ikterus). 2019
 10. Svenska Neonatalföreningen. Nationella riktlinjer för screening och behandling av prematuritetsretinopati (ROP). 2021.
 11. Olsson E & Thernström Blomqvist Y. Hud-mot-hudvård. I Omvårdnad av barn och unga – på avancerad nivå. Red Patriksson K & Wigert H. Studentlitteratur; 2023.
 12. Lilliesköld S & Thernström Blomqvist Y. Att främja ett barn och familjecentrerat arbetssätt. I Omvårdnad av barn och unga – på avancerad nivå. Red Patriksson K & Wigert H. Studentlitteratur; 2023.
 13. Vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård och deras familjer Nationella rekommendationer till beslutsfattare och stöd till personal. 2021.
 14. Hatters Friedman S, Thomson-Salo F & Ballard R.. Support for the Family. In Fanaroff & Martin´s Neonatal-Perinatal Medicine. 11ed, vol.1.. 2019;
 15. Arwehed S & Thernström Blomqvist Y. Vägen hem. I Omvårdnad av barn och unga – på avancerad nivå. Red Patriksson K & Wigert H. Studentlitteratur; 2023.
 16. Svenska Neonatalföreningen. Nationella riktlinjer för uppföljning av neonatala riskbarn. 2015.
 17. Hergils L, Stenfeldt K, Dahlström E. Screening viktig för att upptäcka hörselnedsättning hos barn. Tidig upptäckt har stor betydelse för hörselnedsättning hos barn. Läkartidningen 2020;117:1222-1224.
 18. Svenska Neonatalföreningen. Infektion. 2022.
 19. Folkhälsomyndigheten. Vaccination av för tidigt födda barn.
 20. Svenska neonatalföreningen. Nutrition & Metabolism . 2023
Till toppen av sidan