• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Fortbildning för BHV-personal - översikt

Amning och ersättning - fortbildning

Instruktionsfilmer till stöd för rådgivning om amning och ersättning.

Handmjölkning och flaskmatning

Elisabeth Hjärtmyr, barnmorska och amningsspecialist ger tips och råd om hur man handmjölkar. I artikeln finns också en film om hur man matar med nappflaska.

Handmjölka och pumpa ur bröstmjölk - 1177.

Amning 

I artikeln finns en film som visar hur Anna ammar Elsa, 2 månader: Amning - 1177

Amning, stöd i amningsstarten - webbutbildning från Västra Götalandsregionen

 

 

 

 

Till toppen av sidan