• Du har valt: Sörmland
Metoder och riktlinjer

Professioner inom BHV - översikt

Nationella mål- och arbetsbeskrivningar för yrkesgrupper som arbetar inom barnhälsovården.

Innehåll

Visa innehåll som:
Kontaktuppgifter till barnhälsovårdsenheter

Kontaktuppgifter till funktionsbrevlådor på BHV-enheterna.

Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom BHV

Mål, arbetssätt och metoder för barnhälsovårdssjuksköterskan på BVC. BHV-sjuksköterskan är en nyckelperson i barnhälsovårdsteamet då den största delen av barnhälsovårdsarbetet utförs av BHV-sjuksköterskan.

Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring inom BHV

Mål med läkarens arbete, organisation för BHV, vägledande och styrande dokument, behörighet och kompetens, introduktion av nyanställd och kompetensutveckling.

Nationell målbeskrivning för psykologer för barnhälsovård och mödrahälsovård

Beskrivning av mödra- och barnhälsovårdspsykologernas uppdrag inom verksamheten och till familjerna. Villkor, riktlinjer, behörighet och kompetens.

Arbetsbeskrivning för dietister inom centrala barnhälsovården

Beskrivning av dietisternas uppdrag inom centrala barnhälsovården. Villkor, riktlinjer, behörighet och kompetens.

Till toppen av sidan