• Du har valt: Sörmland

Referenser - Faktorer hos föräldern som påverkar samspelet

 1. Stern D N. Spädbarnets interpersonella värld: ur psykoanalytiskt och utvecklingspsykologiskt perspektiv. Natur & Kultur; 2003.
 2. Wennerberg T. Vi är våra relationer. Om anknytning, trauma och dissociation. Natur & Kultur;
 3. Wennerberg T.. Själv och tillsammans. Om anknytning och identitet i nära relationer. Natur & Kultur 2013;
 4. Benoit D, Zeanah CH, Parker K, Nicholson E, Coolbear J. "Working Model of the Child Interview": Infant Clinical Status Related to Maternal Perceptions. Infant Mental Health Journal. 1997;18(1):107–12.
 5. Brockington et al. A screening questionnaire for mother–infant bounding disorders. Archives of Women´s Mental Health. Archives of Women´s Mental Health. 2001;3:133-140.
 6. Brockington I. Motherhood and mental Health New York. Oxford University Press Fonagy; 2003.
 7. Cox J, Holden J. Perinatal Mental Health, A guide to the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Glasgow UK: The Royal College of Psychiatrists Gaskell; 2003.
 8. Tronick E, Reck C. Infants of Depressed Mothers. Harvard Review of Psychiatry. 2009;17:147–156.
 9. Wickberg B, Hwang P. Post Partum Depression – nedstämdhet och depression i samband med barnafödande. Statens folkhälsoinstitut; 2003.
 10. Richert-Olsson, R. Bemötande vid psykisk ohälsa i mödra- och barnhälsovården: graviditet, förlossning, anknytning. Gothia Fortbildning; 2019.
 11. Broberg, A. Risholm-Mothander P. Att möta små barn och deras föräldrar i vården, om anknytning, utveckling och samspel.. Natur & Kultur; 2018.
 12. Fonagy P. Anknytningsteori och psykoanalys. Liber; 2007.
 13. Lannér Swensson, A. Samspelet i spädbarnsfamiljen - Att främja en trygg anknytning. Gothia fortbildning; 2013.
 14. Allen J, G. Fonagy P, Bateman A W. Mentalizing in Clinical Practice. American Psychiatric Publishing; 2008.
 15. Schore J, Schore A N.. Modern Attachment Theory: The Central Role of Affect Regulation in Development and Treament. The Child Health Promotion Programme – Pregnancy and the first five years of life. DH Department of health; 2007.
 16. Ages & stages questionnaires (ASQ), Copyright Brookes P.H (2009)
 17. Dixon S, Stadtler A, Age-specific observations of the parent–child interaction. In Jellinek M, Patel B P, Froehle M C, eds, Bright Futures in Practice: Mental Health—Volume II. Tool Kit. Arlington, VA: National Center for Education in Maternal and Child Health, Bright Futures
 18. Hart S. Anknytning och samhörighet. Gleerups: 2009.
Till toppen av sidan