• Du har valt: Uppsala län
Livsvillkor & levnadsvanor

Barnsäkerhet

Översiktssida för innehåll om barnsäkerhet. Hur man samtalar med föräldrar, främjar säkerheten i hemmet, i trafiken och vid vatten. Här kan man också testa sina kunskaper om barnsäkerhet.

Innehåll

Visa innehåll som:
Samtal om barnsäkerhet

Hur och när det är lämpligt att samtala om barnets säkerhet i olika miljöer.

Barnsäkerhet i hemmet

Översiktssida för innehåll om hur man förebygger vanliga skador i barnets hemmiljö.

Att främja barnets säkerhet i lantbruksmiljön

Barn som växer upp i eller besöker en lantbruksmiljö har högre risk att råka ut för olyckor än barn i andra uppväxtmiljöer. Det är därför viktigt att lära ut ett säkerhetstänkande redan från tidig ålder.

Barn i bil

I Sverige är det lag på att alla i bilen eller lastbilen ska använda bilbälte under färd. Barn som är kortare än 135 centimeter ska använda en särskild godkänd skyddsanordning. Det kan vara babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller kudde.

Att främja cykelsäkerhet

Om att skjutsa barn på cykel, barn som cyklar, hjälmar för cykling och andra aktiviteter.

Att främja barnets säkerhet i och omkring vatten

Bristande tillsyn är ofta en orsak till drunkningstillbud när det gäller små barn. Föräldrar känner inte alltid till hur snabbt det kan gå. Därför är det viktigt att lyfta frågan med föräldrar så att medvetenheten ökar.

Testa dina kunskaper - Barnsäkerhet

Här kan du testa dina kunskaper angående barnsäkerhet. Endast ett svarsalternativ är rätt.

Mer på Rikshandboken

Visa innehåll som:
Att förebygga bränn- och skållskador

Bränn- och skållskadeolyckor ger ofta allvarliga skador med långvarigt vårdbehov. Barn under fem år är särskilt utsatta för brännskador. Barn som ännu inte fyllt ett är särskilt utsatta för skållskador.

Att främja elsäkerhet

Barn kan sticka ner fingrar i belysningars lamputtag och peta in metallföremål i vägguttag. Skadorna efter en elolycka är ofta allvarlig. Kunskap om elsäkerhet är därför livsviktig.

Säkra leksaker

Flera säkerhetskrav ställs på leksaker till barn. Leksakstillverkare har enligt särskilda EU-direktiv och den svenska leksakslagen ansvar för att produkten är säker.

Att förebygga kvävning

Kvävningsorsaker varierar med barnets ålder. Utgå alltid från föräldrarnas erfarenheter, tankar och funderingar i föräldrasamtal.

Kemikalier i barns miljö

Barns kroppar är mer känsliga för kemikalier än vuxnas. Kemikalier kan ha negativa konsekvenser på barnets utveckling och hälsa. Det är viktigt att prata med föräldrar om hur de kan förebygga att kemikalier inte skadar barnet.

Att förebygga förgiftning och skador orsakade av kemikalier

Barn är mer känsliga för kemikaliers påverkan än vuxna, eftersom många organ inte är färdigutvecklade. Därför är det viktigt att mängden farliga ämnen barnet utsätts för minimeras.

Till toppen av sidan