• Du har valt: Uppsala län

Livsvillkor

Översiktssida för innehåll om barnsäkerhet, skärmvanor, barn som är adopterade, för tidigt födda barn, barn som har migrerat, barn som riskerar att fara illa samt om föräldraskap.

Innehåll

Barnsäkerhet

Översiktssida för innehåll om barnsäkerhet. Hur man samtalar med föräldrar, främjar säkerheten i hemmet, i trafiken och vid vatten. Här kan man också testa sina kunskaper om barnsäkerhet.

Barn som riskerar att fara illa

Översiktssida för innehåll om barn som riskerar att fara illa. Barnhälsovårdens roll och ansvar, tecken på att barn kan fara illa, orsaker och vad som menas med att barn far illa samt rutiner för orosanmälan till socialtjänsten.

Föräldraskap

Samlingssida för artiklar om föräldraskapets villkor. Depression hos nyblivna mammor, råd till föräldrar om hur man trösta ett barn som skriker, spädbarnsmassage och familjerådgivning.

Skärmvanor för barn 0-5 år

Att samtala om skärmvanor är en del av hälsosamtalet och föräldrastödet. Här finns information och tips om goda skärmvanor och hur man kan undvika och hantera konflikter som kan uppstå i familjen om skärmanvändandet.

Till toppen av sidan