• Du har valt: Uppsala län

Referenser - Främja trygg anknytning och gott samspel

 1. Weatherston D J. The infant mental health specialist, Zero to three. 2000.
 2. Broberg, A. Risholm-Mothander P. Att möta små barn och deras föräldrar i vården, om anknytning, utveckling och samspel.. Natur & Kultur; 2018.
 3. Lannér Swensson, A. Samspelet i spädbarnsfamiljen - Att främja en trygg anknytning. Gothia fortbildning; 2013.
 4. Bowlby J. En trygg bas. Kliniska tillämpningar av bindningsteorin. Natur & Kultur; 1994.
 5. Broberg A, Risholm-Mothander P, Grankvist P, Ivarsson T. Anknytning i praktiken: tillämpningar av anknytningsteorin. Natur & Kultur; 2008.
 6. Fonagy P. Anknytningsteori och psykoanalys. Liber; 2007.
 7. Hart S. Anknytning och samhörighet. Gleerups: 2009.
 8. Karlsson K. Anknytning: Om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn.. 2012.
 9. Stern D N. Spädbarnets interpersonella värld: ur psykoanalytiskt och utvecklingspsykologiskt perspektiv. Natur & Kultur; 2003.
 10. Wennerberg T. Vi är våra relationer. Om anknytning, trauma och dissociation. Natur & Kultur;
 11. Wennerberg T.. Själv och tillsammans. Om anknytning och identitet i nära relationer. Natur & Kultur 2013;
 12. Broberg A. Klinisk barnpsykologi – utveckling på avvägar. Natur & Kultur; 2003.
Till toppen av sidan