• Du har valt: Uppsala län

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Utvecklingsuppföljning i olika åldrar

Psykomotorisk utveckling 6-8 veckor

Bedömning av barns motoriska, kognitiva och socioemotionella utveckling vid 6 till 8 veckors ålder. Moment, utförande, avvikelser och åtgärder.

ålder 6-8 veckor
Moment Bedömning av
Utförande Avvikelse Åtgärd
Håller upp huvudet i bukläge. Grovmotorik Lägg barnet på mage. Orkar inte lyfta huvudet. Trött? Kan hemma?
Snar uppföljande undersökning.
Öppnar händerna. Grovmotorik Iaktta, anamnes Alltid hårt knutna händer eller påtaglig sidoskillnad. Remiss till barnläkare, sjukgymnast
Svarsleende, svarsljud. Anknytning, kommunikation. "Prata" med barnet. Barnet "svarar inte".

Uteslut störning i sinnesorganen, samspel, nedstämdhet/depression postpartum.
Konsultera BHV-psykolog/barnläkare

Snar uppföljande undersökning

Anamnes/Observation

  • Föräldrars egna frågor eller funderingar.
  • Samspel/kommunikation förälder och barn.
  • Samspel/kommunikation barn och BHV-personal.
  • Fäster blicken när man "pratar" med barnet.
  • Tittar efter färgglada saker.
  • Svarsleende.
  • Viftar symmetriskt med armar, händer och ben.
  • Rör armar och ben utan svårighet och sidoskillnad.

Regionala tillägg

Regionala tillägg

Till toppen av sidan