• Du har valt: Värmland
Nytt i barnhälsovården

Teambesök och gemensamma föräldragrupper möter familjernas behov

Ny studie visar på positiva effekter för måluppfyllelsen av familjers behov när barnhälsovården möter familjerna som team bestående av flera professioner.

I en vetenskaplig artikel publicerad i BMC Health Services Research, har relationen mellan barnhälsovårdspersonalens uppfattningar om team och deltagande i olika former av teamarbete studerats.

Studien visar att teamarbete i form av fysiska möten där olika professioner möter barn och familjer i teambesök eller i gemensamma föräldragrupper uppfattas ha en positiv inverkan för måluppfyllelsen och möte av barn och familjers behov. Teambesök var den form av teamarbete som genererade i flest kännetecken kopplat till team (gemensamt mål, måluppfyllelse, jämlikhet, kontinuitet, effektiv organisation, vårdkvalitet, synergieffekter, möte av barn och familjers behov). Dessutom var familjecentraler positivt associerade med alla typer av teamarbete och bidrog till kontinuitet. 

Se länk: Healthcare professionals' perceptions about interprofessional teamwork: a national survey within Swedish child healthcare services. - Abstract - Europe PMC

Till toppen av sidan