• Du har valt: Värmland
Adoption - översikt

Adopterade barns möte med sjukvården

I dag adopteras fler och fler barn med sjukdomar och funktionshinder eller både och. BHV-sjuksköterskan kan hjälpa föräldrarna att tänka igenom vad som medicinskt sett är bråttom och vad man kan vänta med.

För ett barn som nyligen adopterats och kommit till en ny familj kan det bli oerhört traumatiskt att nästan direkt behöva besöka och bli undersökt i ovana miljöer på vårdinrättningar.

Förbered barnet genom att till exempel titta i böcker som handlar om att besöka sjukhus och lek gärna med en doktorsväska. För ett något större barn kan det vara till stor hjälp att boka in en tolk som kan berätta för barnet vad som ska hända vid olika undersökningar.

Vissa sjukdomar och funktionshinder kan inte vänta, de behöver undersökas och kanske åtgärdas snarast. Andra funktionshinder kan kanske vänta lite för att barnet ska få en chans att vänja sig vid sina nya föräldrar och omgivning.

BHV-sjuksköterskan kan hjälpa föräldrarna att tänka igenom vad som medicinskt sett är bråttom och vad man kan vänta med, med barnets bästa och anknytningsrelationen i fokus.

Föräldrar kan till exempel ha en kort skriftlig berättelse om vad barnet gått igenom till hands, att visa för personal i nya vårdsituationer. Det kan bidra till ökad förståelse för barnet och familjens situation och hjälpa till att göra bemötandet av barnet anpassat till barnets situation och erfarenheter.

Till toppen av sidan