• Du har valt: Värmland

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Barnsäkerhet i hemmet - översikt

Att förebygga förgiftning och skador orsakade av kemikalier

Barn är mer känsliga för kemikaliers påverkan än vuxna, eftersom många organ inte är färdigutvecklade. Därför är det viktigt att minimera mängden farliga ämnen som barnet utsätts för.

Hemmet är den vanligaste platsen för förgiftningsolyckor

Sett till alla åldersgrupper i hela befolkningen är förgiftning den näst vanligaste orsaken till onaturliga dödsfall. Endast fallolyckor är orsak till fler. Förgiftningstillbud är allvarliga och kräver i många fall sluten sjukhusvård (1).

Den vanligaste platsen för barns förgiftningsolyckor är i hemmet. 2018 tog Giftinformationscentralen emot drygt 29 000 frågor som gällde barn under tio år. 74 procent av frågorna gällde barn i åldern ett till fyra år. De vanligaste frågorna handlade om feldosering eller förväxling av läkemedel. Majoriteten av frågorna (87 procent) gällde förtäring. I sex procent av fallen rekommenderades de uppringande att söka sjukvård (5).

De vanligaste kemikalierna och kemiska produkterna som var involverade i förgiftningar eller tillbud bland barn 2018 var:

  • Rengöringsmedel som maskindiskmedel, tvättmedel, toalettrent, wc-block, handdesinfektionsmedel.
  • Bekämpningsmedel som insekts-, råttgift och myggmedel.
  • Batteri som knappcellsbatterier, stavbatterier.
  • Hushållsprodukter som ättika, bordssalt, diskmedel (5).

De tillbud som oftast leder till råd att söka sjukhusvård är då barnet fått i sig frätande ämnen, till exempel 24 procentig ättika, propplösare eller knappcellsbatterier av typen som används i klockor och spelande gratulationskort. Dessa är farliga för barnet att få i sig då de kan ge upphov till strömkretsskador i magtarmkanalens slemhinna om de fastnar (2).

Företagen som tillverkar, importerar eller säljer farliga kemiska produkter är skyldiga att märka produkten med farosymboler och text som informerar om faran. Där ska även anges vad som skyddar och hur produkten hanteras på ett säkert sätt (3).

Märkning och farosymboler - Kemikalieinspektionen

Andra skador orsakade av kemikalier

Föremål vi omger oss med i vardagen, som till exempel leksaker, hygienprodukter, mat, elektronik, kläder, inredning med mera, innehåller kemikalier som kan påverka människans hälsa och miljö på olika sätt. Det är de som tillverkar, importerar och säljer varor som ansvarar för att innehållet i varan inte är skadlig för hälsan (3).

Eftersom många organ inte är färdigutvecklade är barn mer känsliga för kemikalier än vuxna. Därför är det viktigt att mängden farliga ämnen barnet utsätts för minimeras. När det gäller leksaker finns sedan 2011 ett leksaksdirektiv i EU med avsikten att skärpa de krav som innefattar kemikalier i just leksaker. Sedan den 20 juli 2013 krävs av tillverkare, importörer och distributörer att leksaker som säljs inte innehåller kemikalier som påverkar barns hälsa negativt. Därför är det säkrast att inte låta barnet leka med leksaker som tillverkats före 2013 (4).

Läs mer i Rikshandboken: Kemikalier i barns miljö och Säkra leksaker

Att samtala om riskfaktorer och ge föräldrar stöd i hur de kan utforma miljön runt barnet för att förhindra olyckshändelser utifrån barnets ålder och utveckling, är viktigt för att förebygga barnolycksfall (6). Barnets ålder och utvecklingsnivå har stor betydelse när det gäller risken för förgiftningstillbud. De yngsta barnen är särskilt utsatta. Utvecklingsstegen i både grov- och finmotorik sker snabbt i den tidiga barndomen och de flesta förgiftningsolyckor sker när barn är i åldern 15-30 månader. Barnet med typisk åldersutveckling kan i den här åldern förflytta sig själv från rum till rum, strävar mot att bli självständigt och lämnar därför föräldrarna ibland för att upptäcka världen på egen hand. Att barnet samtidigt drivs av nyfikenhet och lär sig om nya saker genom att stoppa dem i munnen ökar risken för förgiftning av farliga ämnen (7).

Trycksaker

Till toppen av sidan