• Du har valt: Värmland

Referenser - Kemikalier i barns miljö

  1. Naturvårdsverket. Giftfri miljö.
  2. Naturvårdsverket. 2014.
  3. Kemikalieinspektionen. Kemikalier i barns vardag. 2018.
  4. Kemikalieinspektionen. Våra viktigaste råd för en kemikaliesmart vardag. 2018.
  5. Regeringen. Agenda 2030 för en hållbar utveckling.
  6. Koehrn, K., Woolf, A., & Lowry, J.. Using Data on Toxic Chemical Emissions in Practice. Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care. Pediatric Environmental Health. 2017;Volume 47, Issue 11:281-302.
Till toppen av sidan