• Du har valt: Värmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Livsvillkor & levnadsvanor

För tidigt födda barn - översikt

Innehåll om för tidigt födda barn och deras föräldrar. Neonatalvården och omhändertagande på BVC.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • För tidigt födda barn inom neonatalvården

  Många barn föds för tidigt. De och deras familjer utgör en speciell patientkategori som man ofta möter i primärvården. Deras sjukhistoria varierar, men många har vistats kortare eller längre tid på en neonatalavdelning.

 • Utskrivningen från neonatalavdelningen

  Utskrivningen från neonatalavdelningen baseras i första hand på barnets stabilitet i kombination med föräldrarnas vilja, kunskap och motivation att ta hand om sitt barn självständigt hemma, och inte på barnets vikt eller gestationsålder.

 • För tidigt födda barn och deras föräldrar på BVC

  Att bli förälder till ett underburet barn innebär att bli förälder långt innan man räknat med att bli det. Föräldern ska dessutom lära känna sitt barn och börja känna sig som förälder i ständig närvaro av vårdpersonal

 • Omhändertagande av för tidigt födda barn på BVC

  Vid tveksamheter och oro kring enskilda barn är det viktigt att personalen vid BVC ringer och konsulterar en barnmottagning/klinik.

Mer på Rikshandboken

Bröstmjölksersättning till för tidigt födda barn

För tidigt födda barn som av någon anledning inte ammas eller får bröstmjölk bör få en speciell bröstmjölksersättning som har ett högt innehåll av protein, mineralämnen och spårämnen och är berikad med långkedjiga fleromättade fettsyror.

Vaccination vid särskilda tillstånd och sjukdomar

Kontraindikationer vid vaccinationer för barn med allergier, immunbrist, funktionsnedsättningar, cancer, blodsjukdomar, neurologiska sjukdomar, för tidigt födda och andra sjukdomar och tillstånd.

Stödjande samtal till nedstämda, nyblivna mammor

Stödjande samtal är en metod för BHV-sjuksköterskor att hjälpa nyblivna mammor med depressiva besvär.

Barns tillväxt

Hur tillväxten sker i livmodern, under spädbarnstid och barndom samt tillväxten av huvudomfånget.

Till toppen av sidan