• Du har valt: Värmland
Metoder och riktlinjer

Fortbildning för BHV-personal - översikt

Filmade föreläsningar och övrigt fortbildningsmaterial för personal inom barnhälsovården.

Innehåll

Visa innehåll som:
Amning och ersättning - fortbildning

Instruktionsfilmer till stöd för rådgivning om amning och ersättning.

Barnsäkerhet - fortbildning

Utbildningar angående barns säkerhet.

Filmer om hälsobesök i olika åldrar

Filmer som visar hur hälsobesöken kan gå till i åldrarna 4 veckor, 6 månader och 2,5 till 3 år.

Hälsovägledning och levnadsvanor - fortbildning

Filmer och föreläsningar om hälsovägledning och hälsosamma levnadsvanor.

Testa dina kunskaper - självtester

Självtester med rättningsfunktion.

Vaccination - fortbildning

Filmer om vaccinationer inom barnhälsovården.

Till toppen av sidan