• Du har valt: Värmland
Öron, näsa och hals - översikt

Tungband

Många barn med kort tungband har inga besvär eller symtom alls. Kort tungband kan behöva åtgärdas genom klipp om man misstänker att det är orsak till amningsproblem med smärta.

Definition

Tungband är ett slemhinneveck, en struktur i medellinjen, som fäster på tungans undersida mot munbotten. Det stabiliserar tungbasen och påverkar vanligtvis inte tungspetsens rörlighet.

Kort, stramt tungband är medfött och observeras i olika studier hos fyra till elva procent av nyfödda. Det är något vanligare hos pojkar än flickor. En viss ärftlighet finns.

Många barn med kort tungband har inga besvär eller symtom alls. Vid påtaglig stramhet kan det vara svårare att lyfta, kupa och röra tungan i sidled, vilket i vissa fall kan påverka sugförmågan hos spädbarnet.

Kort tungband beskrivs ofta typiskt som att tungan blir hjärtformad när den sträcks ut samt inte når utanför det läppröda.

Bedömning på BVC - spädbarn

 Undersök barnets mun:

  • Kan barnet sträcka ut tungan utanför underläppen eller utanför den nedre tandraden?
  • Vilken form har tungspetsen? Hjärtformad, kluven eller normalt rundad?
  • Var fäster tungbandet in, i munbotten eller fram mot tandvallen?
  • Är tungbandet tjockt eller tunt?

Amningsobservation görs vid påtaglig smärta hos modern i samband med amning,
Har barnet svårt att få stort tag? Släpper ofta? Svårt att skapa vacuum? 

Remiss

Kort tungband kan behöva åtgärdas genom klipp om man misstänker att det är orsak till amningsproblem med smärta. Remitteras till ÖNH-läkare eller enligt lokala riktlinjer.

Bedömning på BVC  - förskolebarn

Hos lite äldre barn kan symtom nedan vara kopplade till ett påtagligt kort tungband, men kan också ha andra orsaker.

  • Barnet har svårt sträcka ut tungan, till exempel svårt slicka på glass.
  • Barnet har svårt lyfta tungan mot gommen och föra tungan åt sidorna.
  • Maten fastnar ofta i gommen.
  • Artikulationssvårigheter

Remiss

Barn i förskoleåldern med påverkan på oralmotorik samt tugg- och bearbetningsvårigheter remitteras till logoped för bedömning, eller enligt lokala riktlinjer.

Om svårigheterna misstänks vara relaterade till stramt tungband skickas remiss till öron- eller tandläkare för bedömning och eventuell åtgärd av tungbandet. Beroende på barnets ålder kan klipp eller tungbandsplastik göras i lokalbedövning eller narkos. 

Regionala tillägg

Regionala tillägg

Till toppen av sidan