• Du har valt: Värmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Om vaccin och vaccinationer

Frågor och svar om vaccinationer

Vanliga frågor från föräldrar som har funderingar eller är tveksamma till vaccination och förslag på svar.

Hur påverkas immunförsvaret av vaccin? Tas det naturliga bort?

Svar: Ja, det naturliga tas bort. Barnet får inte de vilt förekommande smittämnena och riskerar inte att få sjukdomarna och dess biverkningar. Barnet får istället ett avdödat eller försvagat smittämne. Immunförsvaret tar hand om detta svagare smittämne på samma sätt som om det vore det vilda och utvecklar skydd även mot den vilda sjukdomen.  

Kan vaccinet utlösa sjukdomen som man vaccinerar mot?

Svar: De avdödade vaccinerna kan inte utlösa sjukdomen. Omkring ett av tio barn som vaccineras med det levande och försvagade vaccinet mot mässling-påssjuka-röda hund, kan få feber, utslag och ibland även svullnad av spottkörtlarna. De får en mild variant av den vilda sjukdomen. Det avdödade poliovaccinet, som används i Sverige, kan inte ge polio. Det levande, försvagade, orala poliovaccinet - kan i mycket sällsynta fall - i länder där täckningsgraden är låg - revertera och bli som vilt virus igen.

Mässling är väl inte så farligt? Jag hade mässling som barn, utan problem.

Svar: Omkring ett av fem barn som får mässling får komplikationer som öron- och lunginflammation och andra bakteriella infektioner. Hjärninflammation ses hos omkring en av 1000 insjuknade. Inflammationen leder i sin tur till bestående skador hos cirka 25 procent av de insjuknade barnen.

Den sällsynta hjärninflammationen SSPE (subakut skleroserande panencefalit) som leder till död, efter att hjärnan under en längre period förtvinat, sågs i Sverige hos en av 100 000 insjuknade, men har noterats oftare under senare år i Europa (Schonberger K et al. PLoS One. 2013; 8:e68909 och i USA (Wendorf KA et al. Clin Infect Dis. 2017;65:226-232).

Risken är störst för barn under ett års ålder som får mässling. Den risken förekommer inte efter vaccination. I höginkomstländer dör en av 1000-5000 insjuknade. Det senaste dödsfallet i Sverige 2013, drabbade en vuxen person med svagt immunförsvar. I Europa rapporterades 82 596 mässlingfall 2018 varav 72 dog (www.euro.who.int 7 februari 2019). 

Kan mässlingvaccination ge autism?

Svar: Nej. Flera av varandra oberoende, stora undersökningar har visat, att det inte är vaccinet som gör att barn utvecklar autism. Långsamt har nya data om orsaker till autism växt fram. Flera förändringar som bidrar till autism anläggs i hjärnan redan under fosterstadiet, innan någon vaccination givits.

Vem riskerar att få mässling i Sverige?

Svar:

  1. Barn under 18 månader som inte vaccinerats mot mässling.
  2. Vuxna födda efter 1960:
  •  Om man inte blivit vaccinerad.
  •  Om man inte haft mässling.
  •  Om man bara fått en dos vaccin.

Polio försvann innan vaccinationen påbörjades. Varför behöver mitt barn vaccineras?

Svar: Vi hade den sista polioepidemien i Sverige 1953. Innan dess kom polion i epidemier med flera år emellan. Det avdödade poliovaccinet kom 1957. Då hade ännu inte nästa epidemi brutit ut. Tack vare vaccinet kom ingen ny epidemi. De mottagliga hade blivit immuna. Flera tusen räddades från att insjukna genom vaccinationen. Polio finns fortfarande kvar i några länder i världen och kan föras vidare av personer som är infekterade utan att ha symtom. Innan vi slutar att vaccinera måste flera år ha gått utan ett enda poliofall i världen.

Till toppen av sidan