Referenser - Tobak och amning

  1. Dahlstrom A, Ebersjo C, Lundell B. Nicotine exposure in breastfed infants. Acta Paediatrics. 2004;93(6):810-6:
  2. Amning och rökning. MEDIBAS-Kunskapsstöd för hälso- och sjukvården. 2019;
  3. Weiser TM, Lin M, Garikapaty V, Feyerharm RW, Bensyl DM , Zhu BP. Association of maternal smoking status with breastfeeding practices. Pediatrics. Missouri, 2005;124(6):1603-10:
  4. Socialstyrelsen. Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor. 2018;
  5. Mennella JA, Yourshaw LM, Morgan LK. Breastfeeding and smoking: short-term effects on infant feeding and sleep. Pediatrics. 2007;120(3):497-502;
  6. Gunnerbeck A, Wikström AK, Bonamy AK, Wickström R, Cnattingius S. Relationship of maternal snuff use and cigarette smoking with neonatal apnea. Pediatrics. 2011;128 (3):503-9.
Till toppen av sidan