Amningsrekommendationer

AMNING OCH NUTRITION

Rekommendationer om amning från Världshälsoförsamlingen (WHA), Världshälsoorganisationen (WHO) och Livsmedelsverket.

Världshälsoförsamlingen (WHA) och Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar sina medlemsländer, att främja enbart amning i sex månader och därefter främja fortsatt amning och samtidigt komplettera med lämplig tilläggskost i två år eller längre.

WHO:s amningsrekommendation bör ses utifrån ett folkhälsoperspektiv där små förbättringar i hälsoutfall kan få stor samhällelig betydelse för folkhälsan men ibland vara av begränsad betydelse för den enskilde (1,2,3).

WHO - Ten steps to successful breastfeeding

Livsmedelsverket

I Sverige kom 2003 det gemensamma ställningstagandet från Livsmedelsverket och Expertgruppen för pediatrisk nutrition vilka i samråd med Socialstyrelsen och Socialdepartementet formulerade följande:

"Den första tiden är bröstmjölk barnets bästa näring. De flesta barn klarar sig utmärkt på enbart bröstmjölk de första månaderna av sitt liv. Från ungefär sex månader bör amningen av näringsmässiga skäl kompletteras med annan föda men där är fördelaktigt om bröstmjölken utgör en del av kosten under hela första levnadsåret eller längre" (4).

Livsmedelsverket (SLV) gav 2011 ut förnyade rekommendationer om amning i sex månader och fortsatt amning, under det första levnadsåret eller längre, kombinerat med långsam introduktion till annan föda, först som små "smakprov" och därefter som "smakportioner":

Det är fördelaktigt om bröstmjölk utgör en del av maten under hela första levnadsåret eller längre. Enbart amning under de första månaderna medför många fördelar för såväl barnet som modern. Bröstmjölken ger skydd mot infektioner, är perfekt sammansatt, hygieniskt förpackad, alltid färdiglagad, lagom varm. Lättillgänglig och dessutom billig. Bröstmjölken är anpassad efter barnets behov och dess sammansättning ändras i takt med barnets behov ... vid cirka sex månaders ålder är det dags att börja vänja barnet att äta vanlig mat. Här är det bra att fortsätta amma eller ge modersmjölksersättning, gärna under hela första levnadsåret, samtidigt som mat introduceras gradvis" (5).

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan