Referenser - Unicef/WHOs 10 steg som främjar amning

  1. WHO. Evidence for the Ten Steps to Successful Breastfeeding. 1989.
  2. WHO. Essential Nutrition Actions. Improving maternal, newborn, infant and young child health and nutrition. 2003.
  3. Socialstyrelsen. Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. En vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen; 20014. ISBN 978-91-7555-157-9;
  4. Hauck FR, Omojokun OO, Siadaty MS. Do pacifiers reduce the risk of sudden infant death syndrome? A meta-analysis. Pediatrics. 2005;Nov;116(5):e:716-23.
  5. Mitchell EA, Blair PS, L'Hoir MP. Should pacifiers be recommended to prevent sudden infant death syndrome? A review. Pediatrics. 2006;May;117(5):1755-8.
  6. Socialstyrelsen. SOSFS 2008:33. Socialstyrelsens författningssamling: Information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning. 2008.
Till toppen av sidan