Amningsstundens olika faser och barnets signaler

AMNINGSVÄGLEDNING

Om amningsstundens olika faser och barnets tecken på att vilja amma.

Det nyfödda barnet har ett visst beteende för att hitta till bröstet och börja suga. Beteendet kan beskrivas som en process bestående av olika faser vilket kan vara ett stöd i vägledningen i samband med en amningsobservation.

Amningsprocessens olika faser - signalfas, sökfas, sugfas, eftersugningsfas, börjar med att mamman har en bekväm amningsställning och att barnet ligger tätt intill mamman, hud mot hud och mage mot mage.

Signalfas

Barnet visar tecken på att vilja suga genom att massera bröstet med händerna, föra händerna mot munnen, smacka och samtidigt vrida huvudet åt sidorna (1).

Barnets hungersignaler delas in i tidiga, tydliga och sena signaler. Om barnet inte kommer tillräckligt snabbt till bröstet börjar det ge från sig ljud; gnyende och börjar sedan skrika.

Informera mamman/partnern att det är svårare för barnet att ta bröstet om det skrikit en stund och jagat upp sig. Barnet måste då tröstas och lugnas först innan det kan komma till bröstet igen (1, 2).

Sökfas

Barnet stryker över bröstvårtan med munnen; slickar och smakar. Barnet söker "hackar och pickar" med huvudet. Efter en stund gapar barnet vanligtvis stort, för ner tungan i munbotten och tar tag om bröstet samtidigt som det böjer huvudet lite bakåt (1,3).

Amningen underlättas om barnet hålls tätt intill mammans kropp så att hakan har kontakt med bröstet. Barnets haka och ena kind bör ligga an mot bröstet (1,3).

Sugningsfas

Barnet suger med korta, cirka 2 sug/sek, snabba tag för att startak utdrivningen av mjölken. När mjölken kommer, suger barnet lite långsammare, mer kraftfull och rytmiskt ungefär 1 sug/sek, gör små pauser och vilar dess emellan. Barnet suger 3-4 tag, vilar i några sekunder och börjar sedan suga igen.

Barnets sugmönster varierar självklart beroende på mjölkmängd och barnets aptit (1,3).

Eftersugningsfas


Efter det att barnet har fått i sig den mjölk det behöver för stunden fortsätter barnet oftast att suga en liten stund till. Barnet blir lugnt och avslappnat (1,3)

Läs i Rikshandboken om Barnets tag och position vid bröstet och Amningspositioner.

Barnets tecken på att vilja amma

Vanligtvis börjar amningen när barnet börjar bli hungrigt och mamman responderar till barnets synliga hungersignaler som också brukar kallas "barnets tecken på att vilja amma".

Dessa tecken kan delas in i tre faser; tidiga tecken, tydliga tecken och sena tecken (4).

Tidiga tecken kan redan ses när barnet sover ytligt i form av snabba ögonrörelser (rapid eye movement REM). När barnet blir hungrigare och börjar vakna blir tecknen/signalerna mer tydliga och barnet börjar söka mat med sina läppar, öppnar munnen stort.

Tydliga tecken på hungersignaler är att barnet blir oroligt, vrider på huvudet åt sidorna, gör sugrörelser med tungan, och ger nu små ljud ifrån sig, gnyr.

Sena tecken på hungersignaler är att barnet blir mer oroligt, ger fler och högre ljud ifrån sig, ändrar hudfärg och blir mer röd i ansiktet och börjar slutligen gråta.

Gråt/skrik är ett sent tecken och de flesta barn behöver tröstas och lugnas för att komma till ro vid bröstet och börja amma. Det underlättar för både barnet och mamman om barnet erbjuds bröstet vid de tidiga signalerna. Om barnet börjar skrika är det svårare att sedan få barnet att ta ett tillräckligt stort bra tag. När barnet skriker kommer tungan långt bak i munnen och försvårar amning eftersom tungan, vid amning, ska arbeta långt fram i gommen.

Till toppen av sidan