Hud mot hud kontakt

AMNINGSVÄGLEDNING

Berätta för den nyblivna mamman/pappan/partnern om vikten av mycket hud mot hud kontakt, särskilt under första tiden, och att det främjar både amning och ökar "lugn och ro hormonet" hos både barnet, mamman, pappan/partnern.

Flera studier har bidragit till förståelsen och nyttan med att låta det friska barnet få starta livet i sin egen takt genom att direkt efter förlossningen få en lång stund av hud mot hud på mammans bröst (1,2). En kunskapsöversikt har bedömt effekterna av tidig hud mot hud kontakt avseende amning, fysiologiska effekter samt beteende bland friska mor-barn-par (1).

Forskarna granskade trettiotalet RCT-studier och kunskapsöversikten visar att tidig hud mot hud kontakt:

  • Gör att mammor ammar i högre utsträckning när barnet var en månad och fyra månader.
  • Har en positiv effekt på amningsperiodens längd.
  • Gör att barnet interagerar tidigt med sin mamma.
  • Medför att barnet skriker mindre.
  • Gör att barnet håller kroppsemperaturen bättre.
  • Medförde att barnets blodsockernivå, 75-90 minuter efter födelsen, var signifikant högre än de barn som inte haft tidig hud mot hud kontakt

I ett avhandlingsarbete visade en studie att barn som förlösts med kejsarsnitt och fått tidig hud mot hud kontakt med både sin mamma och pappa interagerade mer med båda föräldrarna (3). Vidare gav de tidigt ifrån sig "lockljud" när pappa och mamman pratade med varandra samt att tidig hud mot hud kontakt medförde att oxytocinhalterna (lugn- och ro hormonet) i blodet ökade för båda föräldrarna. I avhandlingen framkom också att amningsproblem avtog två veckor tidigare hos de mammor som fått rådet att ha barnet hud mot hud så mycket som möjligt jämfört med de mammor som inte fått detta råd.

Till toppen av sidan