Kort att tänka på vid amning

AMNINGSVÄGLEDNING

Planera för amningsstunden. Här ges några korta tips.

Lugn

Lugnt och stressfritt runt mamman under amningsstunden, särskilt i början innan amningen är etablerad. Stress kan minska mjölkproduktionen. Planera för amningsstunden, stäng av telefoner och sysselsätt ev syskon. Här kan pappan/partnern och andra närstående vara till stor hjälp.

Vila

Tid för avkoppling eller vila dagligen främjar mjölkproduktionen.

Ställning och sugteknik

Bäst är att mamman ligger eller sitter bekvämt när hon ammar, så att muskulaturen i armar och överkropp är avspänd. Stöd av stolskarm eller kudde kan vara bra innan mamman känner sig van att amma. Viktigt är att hon håller barnet nära och vänt mot sig. Tänk på att föra barnet till bröstet, istället för bröstet till barnet.

Kontakt

Nära kontakt, hud mot hud, med föräldrarna är värdefull för det nyfödda barnets känslomässiga utveckling.

Rapning

Om barnet får luft i magen kan det ge falsk mättnadskänsla. Om barnet rapar kanske det vill amma en stund till. Långt ifrån alla barn rapar. Undvik att väcka barnet genom att ta upp det och rapa det efter amningen.

Vägning

Barnet behöver inte vägas före och efter målen, det oroar mer än det ger trygghet. Barn behöver olika mycket mat och samma barn äter varierande mängder vid olika mål. Vägning efter hemkomsten från BB bör ske efter behov i samråd med BVC-sjuksköterskan. Tänk på att viktuppgången varierar såväl hos samma som mellan olika ammade barn.

Små barn behöver amma ofta – barnets magsäck är liten

Tre cirklar visar hur mycket bröstmjölk ett barn ska ha de tio första dagarna. Illustration.

Trötta och lugna barn

Enstaka barn sover flera timmar, vaknar inte av sig själva och säger till att de är hungriga. Dessa barn kan få för lite mat och orkar inte vakna och suga. Kontrollera vikt och se efter om barnet är gult. Föräldrarna kan beskriva dessa barn som "snälla" och modern upplever ofta att hon har mjölk. Barnet kan väckas efter ett par timmar om det fungerar och amma en kort stund. Om barnet har långa vakenhetsperioder, kan man passa på att amma ofta.

Dålig viktuppgång

Dålig viktuppgång eller viktnedgång kan bero på felaktig sugteknik eller dålig utdrivning då mamman är orolig och/eller uttröttad. Det kan också finnas medicinska orsaker som infektioner, mycket kräkningar m.m. och då får föräldrar, sjuksköterska och läkare diskutera och utreda orsaken. Var restriktiv med att sätta in bröstmjölksersättning utan att veta orsaken till viktnedgången.

Avföring

Ett bröstbarn får inte förstoppning på grund av maten.

Till toppen av sidan