Amningshormoner

BRÖST OCH BRÖSTMJÖLK

Prolaktin stimulerar till mjölkbildningen. Oxytocin verkar sammandragande.

Förlossningen – bröstmjölksproduktionen startar


Redan under graviditetens 16:e vecka börjar mjölkkörtlarna bilda kolostrum/råmjölk. I samband med förlossningen startar ett komplicerat samspel mellan hormonella och nervösa mekanismer.  Ett samspel som sätter igång mjölkproduktionen och åstadkommer utdrivning av den bildade mjölken.

Då moderkakan avgår minskar produktionen av östrogen och progesteron dramatiskt och mängden av det mjölkbildande hormonet prolaktin ökar. Alveolerna blir utspända av mjölk och brösten sväller och kan kännas ömma på grund av ett ökat blodflöde och en ansamling av vätska i bindväven. Det kallas mjölkstas och är ett naturligt fysiologiskt tillstånd "spända bröst" som är vanligt när mjölken etableras dagarna efter förlossningen. Svullnaden i brösten lägger sig efter någon vecka och brösten mjuknar utan att mjölkmängden påverkas (1).

Bild som beskriver hormoners inverkan på amning.

En tidig start och frekvent "tömning"


Mjölkproduktionen kommer igång snabbare om amningen startas tidigt, omedelbart efter förlossningen. Att amma ofta de första dagarna efter förlossningen medför att alveolerna töms ofta, detta bidrar till att mjölkproduktionen kommer igång snabbare och allteftersom anpassas till barnets ökade behov av mjölk.

Prolaktin


Prolaktin är ett hormon som utsöndras från hypofysens framlob och stimulerar till mjölkbildningen. Täta amningar, även kortvariga, stimulerar prolaktinutsöndringen från hypofysen. Ju oftare barnet suger desto mer hormoner frisätts och desto mer mjölk bildas. Man kan inte spara på mjölken i brösten, då minskar mjölkproduktionen. På natten frisätts/bildas extra mycket prolaktin, därför är det en fördel att även amma på natten

Oxytocin


När barnet suger aktiveras utdrivningsreflexen. En signal går upp till hypofysens baklob, som utsöndrar hormonet oxytocin. Detta hormon verkar sammandragande på både livmodern och mjölkkörtlarna. Oxytocinet påverkar muskelcellerna runt alveoler och mjölkgångar och mamman kan då känna en "pirrning" eller "stickning" i bröstet.

Ibland kan det ta några minuter innan utdrivningsreflexen fungerar. Mamman kan då prova med att handmjölka och på det sättet få igång utdrivningsreflexen och låta barnet komma till bröstet så snart som möjligt. De flesta kvinnor känner mer eller mindre kraftiga sammandragningar av livmodern vid amningen under den första tiden.

Om barnet inte kan suga under de första dagarna


Om barnet av någon anledning inte kan suga, kan mamman börja med att regelbundet mjölka ur brösten genom Handmjölkning och koppmatning eller manuell/elektrisk pump. Detta gör hon för att få igång och upprätthålla mjölkproduktionen även om barnet är medtaget, sugsvagt eller sjukt.

Att mjölka ur bröstet kan öka mammans självtillit till sin egen kropps förmåga att producera bröstmjölk. Mjölken kan ges till barnet med kopp eller sond eller sparas allt beroende på barnets tillstånd.

Till toppen av sidan