Öka mjölkproduktionen

BRÖST OCH BRÖSTMJÖLK

Fri amning innebär till exempel att låta barnet styra hur mycket och hur ofta hen vill äta. Och att uppmana mamman att vila.

Informera om "fri amning", vilket innebär:

  • att låta barnet styra hur mycket och hur ofta det vill äta.
  • att barnet ammas ofta, vilket gör att mjölkproduktionen ökar redan inom ett par dygn.
  • att uppmuntrar och stötta mamman vid minsta tecken på hunger och oro från barnet och att hon försöker följa barnets rytm.
  • att uppmana mamman att vila.
Till toppen av sidan