Bröstmjölkens innehåll

BRÖSTMJÖLK

Bröstmjölkens sammansättning och mängd är anpassad efter barnets behov. Bröstmjölkens innehåll varierar både under amningstillfället och under amningsperioden.

Från kolostrum till mogen bröstmjölk


I samband med förlossningen startar ett komplicerat samspel mellan hormonella och nervösa mekanismer. Ett samspel som sätter igång mjölkproduktionen och åstadkommer utdrivning av den bildade mjölken.

Bröstmjölkens sammansättning och mängd är anpassad efter barnets behov och varierar både under amningstillfället och under amningsperioden (1). Inte bara näringsämnen utan också smakämnen från det som mamman äter förs över till bröstmjölken, vilket gör att mjölken kan smaka olika vid olika tillfällen (2). Bröstmjölken förändras gradvis och når sin fulla mognad tre till fyra veckor efter förlossningen.

Den första mjölken – kolostrum


Råmjölk eller kolostrum bildas i slutet av graviditeten och under de första tre till fem dagarna efter förlossningen. Denna första mjölk är extra betydelsefull för det nyfödda barnet då den innehåller idealiska näringsämnen och immunglobuliner. Råmjölk skyddar barnet från infektioner (3).

Råmjölk innehåller mer proteiner, mineraler och vitaminer än mogen bröstmjölk. Det finns även höga halter av infektionshämmande proteiner till exempel IgA-antikroppar och laktoferrin i råmjölk. Även små mängder av råmjölk (mellan 10 -100 ml /dag) bidrar till att förhindra infektioner hos det nyfödda barnet. Råmjölk innehåller även mineraler och fettlösliga vitaminer som vitamin A och E. Den gula färgen på råmjölken beror på den höga halten av betakaroten, ett förstadium till vitamin A. I råmjölk finns även hormoner och tillväxtfaktorer (4). Halten av fett och laktos är lägre än i mogen bröstmjölk.

Övergångsmjölk


Efter några dagar och fram till cirka två veckor efter förlossningen bildas övergångsmjölk, där olika näringsämnen successivt närmar sig de nivåer som man finner i mogen bröstmjölk.

Mogen bröstmjölk


Bröstmjölken har nått sin fulla mognad tre till fyra veckor efter förlossningen. Mogen bröstmjölk innehåller högre halter av fett och laktos samt betydligt lägre halter av protein och därmed immunglobuliner. Även om koncentrationen av immunglobuliner minskar i övergångsmjölk och mogen bröstmjölk, så får barnet ett betydande immunologiskt skydd som fortsätter under hela amningstiden. Bröstmjölkens proteiner består av kasein och vassleprotein. I början är en mycket stor del av proteinerna vassleproteiner. Halten sjunker sedan långsamt och utgör i den sena laktationsperioden ungefär hälften av proteinerna. En del av vassleproteinerna är antikroppar. Bröstmjölk innehåller även andra proteiner och också enzymer, hormoner och tillväxtfaktorer.

Den viktigaste kolhydraten i bröstmjölk är laktos, som svarar för drygt en tredjedel av energin i mogen bröstmjölk. I bröstmjölk finns dessutom oligosackarider, som har en mjukgörande effekt på barnets avföring och dessutom kan förhindra att vissa bakterier tar sig igenom slemhinnan i svalg och mag-tarmkanalen. Fetthalten är det som varierar mest i bröstmjölken. I kolostrum är fetthalten relativt låg, medan fetthalten i mogen bröstmjölk är betydligt högre. Bröstmjölkens fettsammansättning påverkas av fettsammansättningen i mammans kost.

Referenser

Referenser - Bröstmjölkens innehåll

Till toppen av sidan