Referenser - Bröstmjölkens innehåll

  1. Kent JC et al.. Volume and Frequency of Breastfeedings and Fat Content of Breast Milk. Throughout the Day Pediatrics. 2006;117(3):387-95.
  2. Hausner H. et al.. Differential transfer of dietary flavour compounds into human breast milk. Physiology and Behavior. 2008;3;95(1-2):118-24.
  3. Silfverdahl S-A. Hansson L-Å. Betydelsen av tidig amning för infektionsskydd. Internationell barnsjukvård. 2013;nr 4:
  4. Ballard O. Morrow A. Nutrients and Bioactive Factors. Pediatric Clinics of North America. 2014;
Till toppen av sidan