Bröstmjölksdonation

BRÖSTMJÖLK

Bröstmjölk är den bästa näringen för spädbarn och är speciellt viktig för sjuka och för tidigt födda barn som vårdas på sjukhus. Varje droppe som doneras gör skillnad.

Bröstmjölk är den bästa näringen för spädbarn och är speciellt viktig för sjuka och för tidigt födda barn som vårdas på sjukhus. Genom donerad bröstmjölk kan dessa barn redan från start, innan bröstmjölken från den egna mamman har kommit igång, få en så optimal näringstillförsel som möjligt.

För de mycket för tidigt födda barnen finns ingen lämplig modersmjölksersättning och därför är dessa barn helt beroende av donerad bröstmjölk. De mycket för tidigt födda barnen behöver endast några milliliter bröstmjölk per måltid i början, så varje droppe som doneras gör skillnad.

Nätverket Milknet

I Sverige finns nätverket Milknet som består av representanter för neonatalvården runt om i landet. Syftet med nätverket är bland annat att främja donation av bröstmjölk och skapa gemensamma riktlinjer för hanteringen och användandet av bröstmjölk på landets neonatalavdelningar.

Sverige är det land i Europa som har flest mjölkbanker dvs 28 stycken. På Bröstmjölk för livetshemsida finns kontaktuppgifter till all mjölkbanker som finns i Sverige.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan