Bröstmjölksersättning och vällingar - produkter på marknaden

BRÖSTMJÖLKSERSÄTTNING

Det finns många olika bröstmjölksersättningar, vällingar och grötar på marknaden. Här finns länkar till produkter på svenska marknaden.

Det finns många olika bröstmjölksersättningar, vällingar och grötar på den svenska marknaden. Åldersrekommendationen innebär inte att man måste börja ge maten vid den angivna åldersgränsen. De flesta bröstmjölksmjölksersättningar, vällingar och grötar innehåller mjölk. För barn med komjölksprotein överkänslighet samt för prematura barn finns specialprodukter. Dessa specialprodukter förskrivs av läkare samt av dietister med förskrivningsrätt. De komjölksproteinfria bröstmjölksersättningarna kan även användas som en bas för att göra komjölksproteinfri gröt och välling.

Länkar till respektive företag

Nestlé barnmat - vårdpersonal

Semper

Hipp barnmat

Länkar till företag som har komjölksproteinfria modersmjölksersättningar

Mead Johnson

Nestlé Health Science

Nutricia

Länkar till företag som har mjölkfria grötar och/eller vällingar

Nestlé

Enago gröt och välling

Semper mjölkfri välling

Semper mjölkfri gröt

Länkar till företag som har produkter för prematura barn

Nestlé specialprodukter (Pre NAN)

Till toppen av sidan