Bröstmjölksersättning till barn med allergisk ärftlighet eller etablerad allergi

BRÖSTMJÖLKSERSÄTTNING

Om bröstmjölksersättning till barn med allergisk ärftlighet eller etablerad allergi.

I denna text kommer begreppet bröstmjölksersättning (BME) att användas. Barnmatsindustrin och andra myndigheter kan även använda begreppet modersmjölksersättning ((MME).

Vid etablerad allergi

De flesta bröstmjölksersättningar, vällingar och grötar innehåller mjölk. För barn med överkänslighet och/eller allergi mot till exempel komjölksprotein behövs specialprodukter, så kallade hydrolyserade bröstmjölksersättningar (1). I dessa produkter har komjölksproteinerna hydrolyserats (sönderdelats) helt. Det finns även aminobaserade bröstmjölksersättningar. De komjölksproteinfria bröstmjölksersättningarna kan även användas som en bas för att göra komjölksproteinfri gröt och välling.

Det finns idag flera olika produkter att välja mellan. För närmare information om produkterna kontakta din dietist eller företagen som säljer produkterna.

Specialprodukter förskrivs på så kallade livsmedelsanvisning av läkare eller dietister med förskrivningsrätt. Dietisterna är de som oftast är bäst uppdaterade på produkter och därför också anger sort och mängd.

Vid förskrivning betalar föräldrarna en receptavgift (120 kr) för 1-3 månaders förbrukning Oftast får föräldrarna köpa den första burken själv för att testa om barnet reagerar positivt på eliminationen av komjölk och/eller i väntan på förskrivning.

Vid allergisk ärftlighet

I allergiförebyggande syfte anger Barnläkarföreningens sektion för barn och ungdomsallergologi att vanlig bröstmjölksersättning kan användas i de allra flesta fall till de barn som inte ammas (1). Till barn med mycket hög risk för att utveckla allergi på grund av särskild ärftlighet och som inte ammas kan man ge specialersättningar.

Till toppen av sidan