Bröstmjölksersättning

Bröstmjölksersättning till barn med mjölkproteinallergi

Barn med överkänslighet och/eller allergi mot till exempel komjölksprotein behöver specialprodukter. De kallas hydrolyserade bröstmjölksersättningar.

Vid etablerad allergi

De flesta bröstmjölksersättningar, vällingar och grötar innehåller mjölk. För barn med överkänslighet och/eller allergi mot till exempel mjölksprotein behövs specialprodukter, så kallade hydrolyserade bröstmjölksersättningar (1). I dessa produkter har mjölksproteinerna hydrolyserats (sönderdelats). Det finns även aminobaserade bröstmjölksersättningar. De komjölksproteinfria bröstmjölksersättningarna kan även användas som en bas för att göra komjölksproteinfri gröt och välling.

Det finns i dag flera olika produkter att välja mellan. Har ni tillgång till dietist kan ni även kontakta dem för frågor kring sortimentet. Dietisterna är vanligtvis bra uppdaterade på de olika produkterna på marknaden.

Produkterna förskrivs av läkare med barnkompetens. Vid förskrivning betalar föräldrarna en receptavgift (120 kr) för 1-3 månaders förbrukning. Oftast får föräldrarna köpa den första burken själv för att testa om barnet reagerar positivt på eliminationen av komjölk och/eller i väntan på förskrivning. I vissa landsting/regioner delar BVC gratis ut de första 1-2 burkarna.

På marknaden finns även bröstmjölkserättningar vars proteiner enbart är delvis hydrolyserade (hypoallergena) (1). Dessa produkter är inte lämpliga för barn med etablerad mjölksproteinallergi. Vid misstanke om mjölksallergi rekommenderas inte heller försök med delvis hydrolyserade bröstmjölksersättningar. Vid osäkerhet, ta kontakt med barndietist eller barnläkare.

Läs mer i Rikshandboken Näringsinnehåll i bröstmjölksersättning och tillskottsnäring

Vid allergisk ärftlighet

I allergiförebyggande syfte anger Barnläkarföreningens sektion för barn och ungdomsallergologi att vanlig bröstmjölksersättning bör användas i de allra flesta fall till de barn som inte ammas (1). Barn med mycket hög ärftlighet för svår allergi och som inte ammas, kan möjligen få minskad förekomst av eksem om de får specialersättning. Det kan i vissa fall prövas efter inrådan från barnläkare.

Till toppen av sidan