Amning och nutrition

Främja amning

Översiktssida för artiklar om strategier och rekommendationer för amning, hur barnhälsovården kan främja amning, vilka inre och yttre faktorer som påverkar förutsättningarna för amning samt hälsoeffekter av amning.

Mer på Rikshandboken

Till toppen av sidan