Komplikationer vid amning

Mastit - mjölkstockning

Symtom, definition och riskfaktorer för mastit. Insatser som ska ges till alla och till alla vid behov. Bedömning, behandling, remittering och uppföljning på BVC.

För alla

För alla vid behov

För alla

 • Uteslut andra infektioner, till exempel infektion i livmodern eller urinvägsinfektion.
 • Lyssna och bekräfta mammans upplevelse.
 • Noggrann anamnes – födsel, första dygnens amning.
 • Amningsstatus eller amningsobservation – till exempel barnets läge och tag.
 • Tidigare eller nuvarande såriga bröstvårtor?
 • Upprepade mjölkstockningar?
 • Tidig introduktion av bröstmjölksersättning?
 • Ammar med amningsnapp?
 • Mekaniskt hinder, till exempel trång bh?
 • Egenvård i hemmet enligt text under stycket Behandling nedan.
 • Smärtlindrande läkemedel om ingen överkänslighet.

För alla vid behov

 • Amningsstatus eller amningsobservation.
 • Amma med barnets haka i riktning mot mjölkstockningen.
 • Mamman stryker lätt över resistensen i riktning mot bröstvårtan vid amning.
 • Palpera och inspektera brösten.
 • Dokumentera; palpation och inspektion, beskriv bröstet som en klocka (se bild nedan).
 • Mamman duschar om det känns bra.
 • Mamman handmjölkar försiktigt om barnet inte suger.
 • Uteslut andra orsaker; sårig bröstvårta, white spot, candida, endometrit, UVI.
 • Bakterieodling bröstmjölk eller sårig bröstvårta.
 • Microcidkräm till sårig bröstvårta om bedömning avvakta antibiotika/os till provsvar.
 • Bedömning läkemedel antibiotika per os.
 • Bedömning - till amningsmottagning, till läkare på vårdcentral eller gynakuten på sjukhus.

För alla vid behov

 • Om misstanke infektion: mjölkstockning mer än två dygn, hög feber eller allmänpåverkan, remittera till amningsspecialistmottagning, till läkare på Vårdcentral eller till Gynakuten på sjukhuset för bedömning, bröstmjölksodling och eventuellt insättande av läkemedel antibiotika.

 • Om misstanke Bröstabcess – Gynakuten på sjukhus för ultraljud och behandling – punktion eller insättning av pigtail. Viktigt med uppföljning.

 • Om ingen förbättring på två dygn, ny bedömning och läkarkontakt.
 • Om resistens kvar om två månader – remiss till bröstmottagning.
 • Mastit under graviditet – remiss till bröstmottagning.
Höger och vänster bröst tecknade i genomskärning så att mjölkkörtlarna syns. Runt brösten finns en ring med siffror som motsvarar en urtavla.
Höger respektive vänster bröst är sett från mammans håll. Att använda vid dokumentation eller vid telefonsamtal för att beskriva var mastiten, såret eller bölden sitter på bröstvårtan. Till exempel "Mastit höger bröst klockan 6-9".

Till toppen av sidan