Sår och sprickor vid amning

KOMPLIKATIONER VID AMNING

Om sår och sprickor som kan uppstå vid amning. Och vad man kan göra åt det.

Behandling av sår och sprickor

 • Erbjud en amningsobservation och uppmärksamma mamman på barnets läge och tag.
 • Uppmana mamman att börja med den minst såriga sidan.
 • Föreslå olika amningsställningar för att avlasta såret.
 • Uppmana mamman att observera bröstvårtans utseende direkt efter amningstillfället. En klämd eller påverkad bröstvårta kan vara orsaken till problemet.
 • Se till att det finns luftutrymme i behån som tryckavlastning på bröstvårtan.
 • Som hjälpmedel kan man rekommendera mamman att använda vårtskydd eller mjölkuppsamlare.

Amningsnapp

Amningsnappar ska inte ses som en generell rekommendation vid behandling av sår. När man rekommenderar mamman att prova en amningsnapp bör man göra en Amningsobservationför att förvissa sig om att amningsnappen passar till bröstvårtans storlek och att barnet suger rätt och kraftigt nog för att få ut mjölken. Forskning har visat att barnet har svårare att få ut mjölken med amningsnapp och att mjölkproduktionen minskar. Det finns också risk för mjölkstockning när man använder amningsnapp. Uppföljningen är viktig.

Om mamman inte klarar av att amma kan hon avlasta brösten något dygn med handmjölkning eller pump om hon föredrar det. Man kan pröva att ge barnet modersmjölk med sked/kopp vårtan är läkt. Såriga bröstvårtor kan vara orsak till blod i uppkräkt maginnehåll hos barnet.

Påminn om att dryck, mat och vila är viktigt för mammans välbefinnande.

Noggrann handhygien.

Hand som sätter en amningsnapp över bröstvårtan. Illustration.

Amningsnapp – för tillfälligt bruk som kan användas i samband med ömma, såriga, indragna eller plana bröstvårtor. Viktigt att amningsnappen appliceras på rätt sätt.

Amningsnapp

 • Amningsnappen kan ses som ett tillfälligt hjälpmedel under en viss tid.
 • Arbeta med att få ut bröstvårtor som är plana eller indragna först.
 • Visa mamman hur hon kan forma till bröstet för att barnet skall få ett bättre tag.
 • Stryk lätt över bröstet först och tvinna fram bröstvårtan så mycket det går innan amningsnappen sätts på
 • Visa på alernativa amningsställningar för att underlätta för barnet att få rätt tag.
 • Amningsnappen skall ses som ett tillfälligt hjälpmedel under en viss tid.
 • Många kvinnor som använder amningsnapp behöver pumpa ur efter varje amningstillfälle för att upprätthålla sin mjölkproduktion.
 • Bistå med stöd och rådgivning med syfte att träna bort amningsnappen

Svårläkta sår som ger svåra smärtor

Ibland kan såren bli infekterade av bakterier och/eller svamp (oftast candida) och kan ge svåra smärtor under amningstillfället och ibland mellan amningarna.

Såren brukar se infekterade ut med krater, var, rosaröd lite uppluckrad bröstvårta med glansig och fjällande vårtgård.

Ordentlig tvättning med modersmjölk eller fysiologisk koksaltlösning rekommenderas. Om noggrann hygien inte hjälper kan det finnas anledning att ta svamp - och bakterieodling enligt läkarordination.

Då mamman har såriga "vitnande", kanske fjällande bröstvårtor, och barnet samtidigt har "torsk" i munnen ska svampinfektion misstänkas. Om barnet har torsk ska alltid mamman behandlas parallellt, även om hon inte har symtom. Nappar måste rengöras noggrant för att undvika fortsatt spridning.

Tänk på att såriga bröstvårtor är ett plågsamt tillstånd. Det är viktigt att dessa mammor får hjälp.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan