Komplikationer vid amning

Störd utdrivningsreflex

Vad utdrivningsreflex innebär, hur den fungerar och vilken vägledning man kan ge om kvinnan upplever störningar i utdrivningsreflexen.

Kurva som visar olika svängningar som visar ett svlagmönster
Svalgmönster, Breastfeeding Child Health training 2013 UNICEF

Till toppen av sidan