Krånglande utdrivningsreflex

UTMANINGAR VID AMNING

Om vad utdrivningsreflex är, hur den fungerar och om vad du kan tipsa om när den krånglar.

I början upplevs ofta utdrivningsreflexen som stickningar i bröstet och trycket kan bli stort (1). En del kvinnor känner utdrivningsreflexen väldigt tydligt medan andra knappt känner den alls. I samband med amningen märks utdrivningsreflexen även på det andra bröstet. Allteftersom mjölkgångarna förgrenar sig under de första 6-8 veckorna blir utdrivningsreflexen mindre häftig och då blir också läckaget mindre.

Utdrivningsreflexen fungerar ungefär så här: När barnet fått tag om bröstet börjar det suga några snabba tag för att sedan vila. Därefter suger barnet ett par tag igen, vilar och väntar innan mjölken rinner till. Barnet fortsätter suga med snabba tag (kortare stunder men med högre frekvens) för att få igång utdrivningen. Det tar en stund innan utdrivningen kommer igång, barnet brukar då suga med längre, djupare sugtag, (kraftfullt, rytmiskt,) och gör regelbundna pauser för att vila och andas. När utdrivningen avtar kan en del barn börja suga igen med snabba sugtag, medan andra barn väljer att suga långsamt, släpper taget och somnar.   

Breastfeeding Child Health training 2013 UNICEF UK. Illustration.
Breastfeeding Child Health training 2013 UNICEF UK   

Svårigheter att få igång utdrivningsreflexen kan inträffa ibland. Mjölken bildas och finns i mammans bröst men kommer inte ut. Detta kan få mamman att tro att mjölken tagit slut. Problem med utdrivningsreflexen kan bero på olika saker; oro, stress, trötthet, smärta t.ex. såriga bröstvårtor. Sådana stresstillstånd hos mamman innebär att oxytocinproduktionen i hypofysens baklob hämmas. I hypofysens bakre del frisätts också adrenalin som åstadkommer kärlsammandragning runt alveolerna, detta medför en minskad utdrivning av mjölken, som i sin tur innebär att barnet får i sig en mindre mängd mjölk.

Till toppen av sidan