Referenser - Hembesök och amningsvägledning

  1. Jansson A et al. Hembesök kan ge nyblivna föräldrar stöd att utvecklas som familj. Första mötet med barnhälsovården viktigt för den fortsatta kontakten. Läkartidningen. 2003;100:
  2. Jansson A. Hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn, I Hallström I. et al.. 2009.
  3. Fossum B. Framgångsrika kommunikationsmodeller, Kommunikation. Samtal och bemötande i vården. Studentlitteratur; 2013.
  4. Hertting A, Kristenson M (red.).. Hälsofrämjande möten - Från barnhälsovård till palliativ vård. Studentlitteratur; 2012.
Till toppen av sidan