Referenser - Migration och barns hälsa

  1. UNHCR. Figures at a glance. 2016.
  2. Migrationsinformation. Flyktingkonventionen.
  3. Williams B, Cassar C, Siggers G, Taylor S.. Medical and social issues of child refugees in Europe. Arch Dis Child. 2016;
  4. UNICEF. Möta barn på flykt. 2015.
  5. Ewerlöf G, Sverne T, Singer A,. Barnets bästa – om föräldrars och samhällets ansvar. Norstedts Juridik AB; 2004.
  6. Regeringskansliet och Rädda barnen. Aldrig våld- 30 år av svensk lagstiftning mot aga. 2009.

Källhänvisningar

  • Ascher H, Hjern A. Från apati till aktivitet, Teori och behandling av flyktingbarn med svår psykisk ohälsa. Studentlitteratur; 2013.
  • Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Karlstad Universitet. Våld mot barn 2006–2007. 2007.
Till toppen av sidan