Referenser - Migration och familjens psykiska hälsa

  1. UNICEF. Möta barn på flykt. 2015.
  2. Zetterqvist Nelson K, Hagström M. Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen. FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd); 2016.
  3. Rutter M, et al. Rutter's Child and Adolescent Psychiatry. 5th Edition. 5th Edition Online library; 2009.
  4. Ascher H, Wahlström Schmidt, Å. Bli inte hopplösa En studie om vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situation. Stiftelsen Allmänna barnhuset, Göreborgs Universitet Sahlgrenska Akademin; 2016.
Till toppen av sidan