Vulvasynekier och polypliknande veck

Om åtgärder vid vulvasynekier och polypliknande veck.

Vulvasynekier (tunna sammanväxningar mellan blygdläpparna) är normalt och försvinner som regel när flickan blir större, oftast vid 7-8 års ålder.

Små extra polypliknande veck kan man se i nyföddhetsperioden. Dessa brukar gå i spontan regress och behöver inte behandlas.

Åtgärder

Oftast behövs ingen behandling. Om lokal irritation eller recidiverande urinvägsinfektioner uppträder kan behandling ske med östrogensalva som smörjs en gång dagligen med en tops eller ett finger över synekien. Det lilla tryck som då uppstår mot den tunna synekien bidrar till att den släpper efter någon eller några veckor. Behandlingen ska fortsätta dagligen ytterligare någon vecka och därefter en gång per vecka ytterligare tre veckor.

Till toppen av sidan