Att möta föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

AKTUELLT

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd och utbildningspaket som riktar sig till personal inom barnhälsovården.

Kunskapsstöd och utbildningspaket

I kunskapsstödet beskrivs de utmaningar och riskfaktorer som föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan uppleva och hur barnhälsovården kan underlätta för föräldrarna genom ett lyhört och individanpassat stöd.

Kunskapsstödet bygger på forskning, olika professioners och föräldrars erfarenheter och syftar till att inspirera barnhälsovården om hur de kan ge stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Kunskapsstödet på Socialstyrelsen.

För barnhälsovårdsenheter

Kunskapsstödet och utbildningspaketet är tänkt att användas av de barnhälsovårdsenheter som står för kompetensutveckling av barnhälsovårdspersonal.

I utbildningspaketet finns förutom detta kunskapsstöd bland annat två filmer och en studiehandledning som beskriver hur man kan lägga upp utbildning utifrån de olika produkterna.

Det finns också en Power Point-presentation och två scenarier för gruppdiskussioner.

Filmer att använda i utbildningen

Filmerna som finns med i utbildningspaketet kan användas i olika sammanhang. Filmen "Att bemöta föräldrars oro" vänder sig till personal inom barnhälsovården som kan se filmen antingen i samband med utbildning eller på ett möte.

Filmen "Så här var det för oss" kan användas i utbildningen, men också visas för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

Broschyr till föräldrar

Socialstyrelsen har tagit fram en broschyr som riktar sig till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

Broschyren som heter "Behöver ditt barn stöd från samhället?" innehåller information om vilket stöd föräldrarna och barnen kan få från samhället och vem de kan vända sig till.

Den kan användas av BVH som hjälp till föräldrar. Tryckta exemplar kan beställas från Socialstyrelsen att till exempel delas ut på barnavårdscentraler.

Se hela materialet här

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning - ett kunskapsstöd för personal i barnhälsovården

Opratat - webbplats för anhöriga

 Opratat  - webbplats för anhöriga till barn med funktionsnedsättning.

Till toppen av sidan