Avhandling baserad på Rikshandbokens riktlinjer för en jämlik barnhälsovård

AKTUELLT

Johanna Tell, samordnare i region Blekinge och ordförande i Rikshandbokens redaktionsråd, har disputerat vid Blekinge tekniska högskola med en avhandling baserad på Rikshandbokens metod- och kunskapsstöd.

Ordförande i Rikshandbokens redaktionsråd Johanna Tell disputerade den 18 januari 2019 vid Blekinge tekniska högskola.

Det gjorde hon med sin avhandling "Webbaserade nationella riktlinjer för en jämlik barnhälsovård". Den handlar om de webbaserade riktlinjer på Rikshandboken i barnhälsovård, som vårdpersonal ska följa för att barn i Sverige ska få tillgång till en jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet.

Johanna Tell forskar i tillämpad hälsoteknik och arbetar som barnhälsovårdssamordnare på Region Blekinge. Hennes forskning visar bland annat att det inte räcker med att enbart ha riktlinjer – de behöver även möta användarnas behov och det behövs rätt förutsättningar i regionerna för att riktlinjerna ska kunna följas och bidra till en jämlik barnhälsovård.

Avhandlingen finns i sin helhet här

Till toppen av sidan