Nationellt avtal för vaccin i barnvaccinationsprogrammet

AKTUELLT

SKL Kommentus Inköpscentral har upphandlat vaccin för det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Alla Sveriges kommuner och regioner kommer att kunna nyttja ramavtalet.

Upphandlingen ”Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018” och ”HPV Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018” består av barnvaccin till barnhälsovård och elevhälsa, inklusive ett fysiskt säkerhetslager på vissa vaccin samt ett garantiåtagande kring volymer för leverantörerna. Syftet är att långsiktigt säkerställa tillgången till vaccin för barn och elever i hela Sverige.

Upphandlingen är unik i sitt slag i Sverige då det är första gången det är ett nationellt avtal. Samtliga regioner och kommuner kommer att nyttja SKL Kommentus Inköpscentrals avtal och SKI är glada att kunna tjäna den svenska folkhälsan och presentera ett ramavtal för det nationella barnvaccinprogrammet de kommande åren.

Den största vinsten, enligt SKL Kommentus Inköpscentral, är att SKI tillsammans med regionerna, kan säkerställa leverans av vaccin, genom att ha en sammanhållen upphandling och förvaltning av ramavtalen. Sverige är ett litet land på den internationella vaccinmarknaden och behöver samla sina behov för att konkurrera om bra villkor och vara en prioriterad kund i händelse av vaccinbrist. Genom det nationella ramavtalet bidrar SKI till att säkerställa en god folkhälsa.

För mer information kring beställning, avvikelsehantering och uppdateringar kring avtalet under avtalstiden se denna länk: Vacciner enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

Till toppen av sidan